Étkezés

maganovoda_etkezes1

A gyermekek közül kik jogosultak ingyenesen étkezni a bölcsődében és az óvodában?

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
  • tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
  • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
  • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
  • akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át (2024. évben 230.649 Ft-ot)

Ki igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést?

  • a bölcsődébe, óvodába járó gyermek szülője (elég csak az egyik szülő)
  • a bölcsődébe, óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja
  • a nevelésbe vett bölcsődébe, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek gyermekotthonba nevelkedik, a gyermekotthon vezetője

Hogyan lehet igényelni az ingyenes gyermekétkezést?

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal.

Mivel kell igazolni, hogy valaki jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre?

Az ingyenes bölcsődei, óvodai étkeztetés igénybevételéhez elegendő a  nyilatkozat benyújtása, semmilyen egyéb dokumentumot nem kell csatolni.

A nyilatkozat, amin igényelhetik az ingyenes étkezést, itt letölthető ►

Óvodánkban és Bölcsődénkben az étkezést a RÁBAKÉSZ KFT biztosítja a gyermekek számára.

A befizetések rendje:

A befizetés utólag történik banki átutalással. A befizetés időpontjáról, valamint a befizetendő összegről a szülők emailban kapnak értesítést.
A befizetés időtartama 2 nap.
Az óvodás és bölcsődés gyermek étkezési térítési díja 2024. január 1-től: 940 Ft/fő/nap, a diétás étkezési térítési díja 1.220 Ft/fő/nap


Az óvodai, bölcsődei étkezés lemondásával kapcsolatos információk:

Az óvodai, bölcsődei étkezést a gyermek hiányzása miatt lehet lemondani.
A nyilvántartó füzet a bejárati ajtó mellett található!

1. Lemondani az aznapi étkezést nem lehet.
Az ebéd, a tízórai és az uzsonna 11.30 – 13.00 óráig elvihető – ha ezt a  tényt a szülő reggel 8 óráig  jelzi. Ha az elvitel szándékát nem jelenti be, az étel a gyermek csoportjában kiosztásra kerül.
Ebédet elvinni csak a hiányzás első napján lehet. Gyermekeink étkezése államilag támogatott, intézményi étkeztetésre vonatkozik, ezért folyamatos elvitelre nincs lehetőség.

2. A lemondás szándékát előző nap 9. 30-ig lehet jelezni, mert a következő napiadag számot – a központi ellátóba          előzőnap 10 óráig le kell adnunk.Módosításra nincs lehetőségünk. A hétfői ebédet pénteken 9. 30-ig lehet lemondani.

3. Kérjük, hogy a lemondást a bejáratnál elhelyezett füzetbe a minta szerint írják be. A gyakori félreértések elkerülése miatt kérjük, a hiányzást  így jelölje:  /hiányzik/

Példa:  a gyermek 02.05, 02.06, 02.07-én, hétfőn, kedden, szerdán nem jön óvodába:

A gyermek neve:

Hétfő

02.05

Kedd

02.06

Szerda

02.07

Csütörtök

02.08.

Péntek

02.09.

A bejelentő aláírása

Nagy Dóra

H

H

H

+

+

Nagyné Kiss Év

A példa alapján gyermeket február 08-án /csütörtökön/ jelenlevőnek tekintjük, ebédjét megrendeljük!

Amennyiben a gyermek hiányzása folyamatossá válik, tehát február 08-09-én sem kér óvodai étkezést, február 07-én reggel 9. 30-ig, a nyilvántartó füzet új sorában a lemondást ismét fel kell tüntetni.

Amennyiben a bejelentő füzetben a lemondás nincs jelezve, a gyermeket étkezőnek tekintjük és a térítési díjat ki kell fizetni.

4.  Ha a gyermek étkezését lemondták, és a gyermek mégis jön, korrigálni előző nap 9.30-ig lehet. Ebben az esetben szóbeli bejelentést, egyeztetést kérünk. A változást mi dokumentáljuk, ezt a füzetben ne jelöljék!
Amennyiben a gyermek étkezését lemondták, szóban nem egyeztettek, és ennek ellenére mégis óvodába jön, rajtunk kívül álló ok miatt nem tudunk ételt biztosítani számára.

5.  A  lemondási szabályok a térítésmentesen, 100% állami kedvezménnyel étkező  gyermekekre is vonatkoznak.
A kedvezmény szigorú feltételhez kötött, ezért kérjük, amint a család anyagi helyzetében változás következik be, azt azonnal jelezzék.
100%-os kedvezménnyel étkező gyermekek szüleinek kötelességük minden alkalommal jelezni gyermekük hiányzását, mert az állami normatíva csak arra a napra jár, amikor a gyermek óvodában van.
A lemondások elmaradása esetén a kedvezmény jogosultságának felülvizsgálata is lehetséges.

A két hétnél hosszabb, előre látható, és előre nem látható hiányzásokat, a házirend szerint a csoportvezető óvónőknél is jelezni kell, ill. az óvodavezetőnek írásban be kell jelenteni. A lemondó füzetben ezeknek a hiányzásoknak szintén szerepelni kell.

Az étkezési igény első napját ilyen esetben ugyancsak előző nap 9.30-ig, be kell jelenteni.

6.  Az őszi és a  tavaszi szünetben a faliújságon szereplő igényfelmérés szerint rendeljük meg az adagszámot, ebben az esetben a füzet külön beírni nem szükséges.

Amennyiben lehetséges, kérjük személyesen tegyék meg az étkezés lemondását.

A lemondásról elsősorban a szülőnek kell gondoskodni, mert a lemondás elmaradását közvetítő személytől számon kérni mindkét félnek kellemetlen, ezért senki nem vállalja a felelősséget.