Tulipán csoport

Ovi tulipán 

     Óvodapedagógusok:  Stumpfel Károlyné

                                       Józóné Pozsonyi Csilla

      Dajka néni: Tóbiás Norbertné Erika néni

Tulipán csoportunkba 20 kisgyermek jár: 8 nagycsoportos, 2 középsős és 10 kiscsoportos korú „ kistuli” vidám zsivaja hallatszik nap-mint nap a tetőtérből az óvoda előtt elhaladva. Két kiscsoportos lányt várunk még a közeljövőben. A kisebbek beilleszkedését nagyban megkönnyítette a nagyobbak szeretetteljes, türelmes tanítgatása, babusgatása.

Elsődleges célunk a nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megteremtése. Fontos, hogy gyermekeink biztonságban és jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek óvodába, míg anya és apa dolgozik. Mivel csoportunkban kisebb és nagyobb tulipánok is növekednek,  a szokások kialakításánál az életkori sajátosságok figyelembevétele nagyobb hangsúlyt kap. Csoportszobánk az átlagos méreteknél jóval nagyobb, így több lehetőség nyílik kuckók, sarkok kialakítására, ahol az egyes játszócsoportok elkülönülhetnek, de együtt is játszhatnak igény szerint.  Az esztétikus és változatos fejlesztő játékszereken kívül a kreativitásukat, alkotókedvüket fokozó kiegészítő játékkellékekre is nagy hangsúlyt fektetünk, amelyek újabb és újabb játékszituációk kialakítására, egyéni ötleteik megvalósítására ösztönzik gyermekeinket.

Minden tevékenységünkben a gyermeki kíváncsiságra építünk, melynek segítségével sokoldalúan fejleszthetjük, gazdagíthatjuk a gyerekek személyiségét.  Folyamatosan keressük, hogy milyen területen érhetnek el sikereket és a siker érdekében hol kell segítséget nyújtanunk. A legrövidebb időn belül a legalaposabban igyekszünk gyermekeinket megismerni. Fokozottan figyelünk önbizalmuk erősítésére sok-sok dicsérettel és pozitív minta adásával.

Kiemelt figyelmet fordítunk a nagycsoportos gyermekeink iskolai életmódra való felkészítésére a szabad játék és a mindennapi tevékenységeink során egyaránt.

Napirendünk kialakításában a gördülékenységet, a folyamatos játéktevékenységet tartjuk szem előtt. Mindennapi életünk szerves részét képezi a mozgás, verselés, mesélés, mondókázás, éneklés és a vizuális önkifejezés sok-sok formája. Sokat tartózkodunk a szabadban, az udvaron gyermekeink különösen szeretik a homokozót, trambulint. A környezet közvetlen megfigyelésére, megismerésére és a tapasztalatszerzésre építünk, sokat sétálunk, kirándulunk.

Mi, óvó nénik közös nevelési elvek alapján építgetjük óvodai életünk „várát”. Ebben a nagy munkában segít nekünk és gyermekeinknek dadus nénink, akire mindig számíthatunk. A nevelés érdekében igyekszünk a családokkal jó kapcsolatot kialakítani és ápolni, hiszen valljuk, hogy csak így lehet eredményes munkát elérni.

DSCN8587