Tulipán csoport

Ovi tulipán 

     Óvodapedagógusok:  Stumpfel Károlyné

                                       Szabó Gabriella

      Dajka néni: Tóbiás Norbertné Erika néni

Tulipán csoportunkba 25 kisgyermek jár: 7 nagycsoportos, 11 középsős és 7 kiscsoportos korú „ kistuli” vidám zsivaja hallatszik nap-mint nap a tetőtérből az óvoda előtt elhaladva. Még egy kisfiút várunk a közeljövőben. A kisebbek beilleszkedését nagyban megkönnyítette a nagyobbak szeretetteljes, türelmes tanítgatása, babusgatása

Elsődleges célunk a nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megteremtése. Fontos, hogy gyermekeink jól és biztonságban érezzék magukat, szívesen jöjjenek óvodába, míg anyu és apu dolgozik. Mivel csoportunkban kisebb és nagyobb tulipánok is növekednek, a szokások kialakításában az életkori sajátosságok figyelembevétele nagyobb hangsúlyt kap. Csoportszobánk az átlagos méreteknél jóval nagyobb, így több lehetőség nyílik kuckók, sarkok kialakítására, ahol az egyes játszócsoportok elkülönülhetnek, de együtt is játszhatnak igény szerint.  Az esztétikus és változatos fejlesztő játékszereken kívül a kreativitásukat, alkotókedvüket fokozó kiegészítő játékkellékekre is nagy hangsúlyt fektetünk, amelyek újabb és újabb játékszituációk kialakítására, egyéni ötleteik megvalósítására ösztönzi gyermekeinket.

Minden tevékenységünkben kihasználjuk a gyermeki kíváncsiságot, melynek segítségével sokoldalúan fejleszthetjük, gazdagíthatjuk a gyermek személyiségét. Keressük minden gyermekünkben, hogy milyen területen érhet el sikereket és a siker érdekében hol kell segítséget nyújtanunk. Ennek érdekében a legrövidebb időn belül a legalaposabban igyekszünk gyermekeinket megismerni. Fokozottan figyelünk önbizalmuk erősítésére sok-sok dicsérettel és pozitív minta adásával.

Kiemelt figyelmet fordítunk a nagycsoportos gyermekeink iskolai életmódra való felkészítésére a szabad játék és a mindennapi tevékenységeink során egyaránt.

Napirendünk kialakításában a gördülékenységet, a folyamatos játéktevékenységet tartjuk szem előtt. Mindennapi életünk szerves részét képezi a mozgás, verselés, mesélés, mondókázás, éneklés és a vizuális önkifejezés sok-sok formája. Sokat tartózkodunk a szabadban, az udvaron gyermekeink különösen szeretik a trambulint. A környezet közvetlen megfigyelésére, megismerésére és a tapasztalatszerzésre építünk, sokat sétálunk, kirándulunk.

DSC00076