Aktuális események (bölcsi)

Okt.1. bölcsi


 Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es évre

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a

2020/2021-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás az idei évben „Bölcsődei jelentkezési lap”-on lehetséges, április 30-ig. Ezt kitöltve, aláírva, beszkennelve vagy lefotózva kérjük, hogy az óvoda email címére ovoda@abda.hu küldjék el.

Bölcsődei jelentkezési lap

A bölcsődei felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk a bölcsődei elhelyezést.

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről a bölcsőde szakmai vezetője dönt.
A bölcsőde szakmai vezetője a felvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb 2020. május 10-ig.

Szabóné Nagy Erika
intézményvezető


ABDA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE

2020. március 17. 13:00

Tisztelt Abdaiak!

A 2020. március 15-én (vasárnap) közzétett felhívásom (mindenki, aki teheti tartsa otthon gyermekét) eredményeképpen a 16-ai (hétfő) reggelen 19 fő óvodás és 5 fő bölcsődés korú gyermeket hoztak el a szülők. A napközbeni felmérés alapján még közülük is soknak az elhelyezését a következő napokban meg tudják majd oldani a szüleik.

Ezt követően – 16-án (hétfőn) este egyeztetve a képviselő-testülettel és bírva támogatásukat – a következő döntést hozom.

Az abdai Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapellátást biztosító működését 2020. március 18-án (csütörtök) 17:00 órakor beszünteti a fenntartó. Teszi ezt –  figyelemmel a kormány ajánlására –  az ott dolgozók egészségének védelme érdekében.  2020. március 19-én (péntek) 6:30-tól az óvoda – mint alapellátást biztosító intézmény – működésétől függetlenül, az óvoda épületében, az óvodai személyzet bevonásával gyermekfelügyeletet biztosítunk naponta 06:30-tól 17:00 óráig vagy az ettől szűkebb szükséges időintervallumban. (Az óvoda szakmai programja határozatlan ideig felfüggesztésre kerül.)

A felügyeletben fogadható gyermekek létszáma – igazodva az ehhez kapcsolódó minimálisan szükséges dolgozói létszámhoz – véges. Ezért a felügyeletben elsősorban azoknak a családoknak a gyermekeit fogadjuk, akiknek szülei munkában tartásához nemzetstratégiai érdek vagy fontos közérdek fűződik. Aki gyermekét itt szeretné elhelyezni annak ezt írásban (elsősorban e-mailben) kell jeleznie egy formanyomtatványon az önkormányzatnál. Az indokolás részből eldönthetőnek kell lennie, hogy a szülők miért nem tudják más módon megoldani a gyermekfelügyeletet, illetve hogy milyen közérdek fűződik az ő munkában tartásukhoz. Ezt követően önkormányzati szinten fog döntés születni a kérelmekről elfogadásáról.

A gyermekfelügyelet kérésnek nyomtatványa IDE kattintva letölthető. A kitöltött nyomtatványt a polgarmester@abda.hu email címre kérjük küldeni!

Szabó Zsolt sk.
polgármester


Kedves Szülők!

A vészhelyzetre való tekintettel a fenntartó kérésére és javaslatára, aki megteheti, fogja otthon gyermekét. Ezt az időszakot a szülő igazolhatja.

Kérjük, ha a családban megbetegedés történik, mindenképpen jelezzék. Külföldi út után javasolt a 2 hét karantén.

Az óvoda facebook oldalán és a honlapunkon minden változásról tájékoztatást adunk.


Kedves Szülők, Hozzátartozók és intézményünkben megforduló személyek!

Védjük gyermekeinket és egymást, előzzük meg a koronavírus elterjedését, ezért kérjük, hogy tartsák be az alábbiakat:

 • A gyerekeket érkezésekor mielőbb adják be a csoportba, távozáskor a lehető leghamarabb hagyják el az intézményt.
 • A bejáratnál kitett fertőtlenítővel fertőtleníthetik kezüket.
 • Az intézmény fertőtlenítését a dajka nénik naponta többször, folyamatosan végzik.
 • A gyerekek ágyneműik hetente hazaadjuk kimosni és fertőtleníteni, a bölcsődések ágyneműit hetente mossuk.
 • Az óvónénik és kisgyermek nevelők felhívják a gyerekek figyelmét a helyes kézmosás szabályaira, amit fokozottan ellenőriznek és segítenek. Kérjük a szülők segítségét abban, hogy otthon tanítsák meg gyermekeiknek a helyes kézmosás szabályait.
 • Mosakodás alkalmával gyermekeink kezét fertőtlenítjük.
 • Kézmosáskor a papír kéztörlő használatát részesítjük előnyben, a törölközőket másnaponta mossuk.
 • A gyerekek déli fogmosását határozatlan időre felfüggesztjük.
 • Kérjük a szülőket, hogy beteg gyereket a teljes gyógyulásig, ne hozzák óvodába.
 • Közös ünnepeket nem tartunk.
 • Gyakori szellőztetéssel biztosítjuk a levegő cserét az intézmény helyiségeiben.
 • Hivatalos ügyben érkező külső személy a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az intézményt.
 • Idegen az óvodát és bölcsődét a vészhelyzet ideje alatt nem látogathatja.

hazBÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS a 2020/2021. tanévre

következő időpontokban lesz

2020. május 5. (kedd): 8 – 15 óráig
2020. május 6. (szerda): 8 – 15 óráig

Kérjük, hozzák magukkal gyermekük lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját!


Papírgyűjtés!papir-200x200
Az óvoda és bölcsőde parkolójában

2019.10.22. (kedd)–től 2019.10.25. (péntek reggel)-ig

papírgyűjtést szervezünk.
Kérjük, hogy aki teheti – ezeken a napokon –
a bölcsőde előtt elhelyezett konténerbe tegye a feleslegessé vált újságpapírt.
A befolyt összeget az óvoda és bölcsőde fejlesztésére fordítjuk.
Segítségüket köszönjük!


Bölcsi hívogató!

Az abdai Mézeskalács Bölcsőde idén is szeretettel várja a leendő bölcsiseket és szüleiket, ahol a kicsik megismerkedhetnek hasonló korú társaikkal és eltölthetnek egy vidám délutánt – ismerkedve a bölcsőde környezetével!

2019. április 17.-én (szerdán) 15.00-16.30
óra között várunk minden érdeklődőt


Be the first to comment

Leave a Reply