Aktuális események

Kedves Szülők!

 A vírushelyzetre való tekintettel az idei évben is lehetőség van emailben elküldeni a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai jelentkezést.
Kérem a szülőket, hogy az óvodai jelentkezési lapot pontosan kitöltve, aláírva, beszkennelve vagy lefotózva az óvoda email címére ovoda@abda.hu a beiratkozásra megadott időpontban (2021.05.04.-06.) küldjék el.
Aki személyesen szeretné beíratni gyermekét, az előzőekben közzétett időpontban teheti meg. Kérem, hogy maszkot viseljenek, és a kezüket fertőtlenítsék az óvodában kitett fertőtlenítővel.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Szabóné Nagy Erika
intézményvezető

 

Ovi okt 1.


Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter javaslata alapján járunk el.

Kérjük a szülőket, hogy 2020. április 21-ig az „Óvodai jelentkezési lap”-ot kitöltve, aláírva, beszkennelve vagy lefotózva az óvoda email címére ovoda@abda.hu küldjék el.

Óvodai jelentkezési lap

Hivatalból felvesszük az óvoda körzetébe tartozó azon gyermeket is, akik óvodakötelesek és a szülő nem jelezte a gyermek beíratását, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést.
Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.
Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb 2020. április 30-ig.

Szabóné Nagy Erika
intézményvezető


ABDA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE

2020. március 17. 13:00

Tisztelt Abdaiak!

A 2020. március 15-én (vasárnap) közzétett felhívásom (mindenki, aki teheti tartsa otthon gyermekét) eredményeképpen a 16-ai (hétfő) reggelen 19 fő óvodás és 5 fő bölcsődés korú gyermeket hoztak el a szülők. A napközbeni felmérés alapján még közülük is soknak az elhelyezését a következő napokban meg tudják majd oldani a szüleik.

Ezt követően – 16-án (hétfőn) este egyeztetve a képviselő-testülettel és bírva támogatásukat – a következő döntést hozom.

Az abdai Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapellátást biztosító működését 2020. március 18-án (csütörtök) 17:00 órakor beszünteti a fenntartó. Teszi ezt –  figyelemmel a kormány ajánlására –  az ott dolgozók egészségének védelme érdekében.  2020. március 19-én (péntek) 6:30-tól az óvoda – mint alapellátást biztosító intézmény – működésétől függetlenül, az óvoda épületében, az óvodai személyzet bevonásával gyermekfelügyeletet biztosítunk naponta 06:30-tól 17:00 óráig vagy az ettől szűkebb szükséges időintervallumban. (Az óvoda szakmai programja határozatlan ideig felfüggesztésre kerül.)

A felügyeletben fogadható gyermekek létszáma – igazodva az ehhez kapcsolódó minimálisan szükséges dolgozói létszámhoz – véges. Ezért a felügyeletben elsősorban azoknak a családoknak a gyermekeit fogadjuk, akiknek szülei munkában tartásához nemzetstratégiai érdek vagy fontos közérdek fűződik. Aki gyermekét itt szeretné elhelyezni annak ezt írásban (elsősorban e-mailben) kell jeleznie egy formanyomtatványon az önkormányzatnál. Az indokolás részből eldönthetőnek kell lennie, hogy a szülők miért nem tudják más módon megoldani a gyermekfelügyeletet, illetve hogy milyen közérdek fűződik az ő munkában tartásukhoz. Ezt követően önkormányzati szinten fog döntés születni a kérelmekről elfogadásáról.

A gyermekfelügyelet kérésnek nyomtatványa IDE kattintva letölthető. A kitöltött nyomtatványt a polgarmester@abda.hu email címre kérjük küldeni!

Szabó Zsolt sk.
polgármester


Kedves Szülők!

A vészhelyzetre való tekintettel a fenntartó kérésére és javaslatára, aki megteheti, fogja otthon gyermekét. Ezt az időszakot a szülő igazolhatja.

Kérjük, ha a családban megbetegedés történik, mindenképpen jelezzék. Külföldi út után javasolt a 2 hét karantén.

Az óvoda facebook oldalán és a honlapunkon minden változásról tájékoztatást adunk.


Kedves Szülők, Hozzátartozók és intézményünkben megforduló személyek!

Védjük gyermekeinket és egymást, előzzük meg a koronavírus elterjedését, ezért kérjük, hogy tartsák be az alábbiakat:

 • A gyerekeket érkezésekor mielőbb adják be a csoportba, távozáskor a lehető leghamarabb hagyják el az intézményt.
 • A bejáratnál kitett fertőtlenítővel fertőtleníthetik kezüket.
 • Az intézmény fertőtlenítését a dajka nénik naponta többször, folyamatosan végzik.
 • A gyerekek ágyneműik hetente hazaadjuk kimosni és fertőtleníteni, a bölcsődések ágyneműit hetente mossuk.
 • Az óvónénik és kisgyermek nevelők felhívják a gyerekek figyelmét a helyes kézmosás szabályaira, amit fokozottan ellenőriznek és segítenek. Kérjük a szülők segítségét abban, hogy otthon tanítsák meg gyermekeiknek a helyes kézmosás szabályait.
 • Mosakodás alkalmával gyermekeink kezét fertőtlenítjük.
 • Kézmosáskor a papír kéztörlő használatát részesítjük előnyben, a törölközőket másnaponta mossuk.
 • A gyerekek déli fogmosását határozatlan időre felfüggesztjük.
 • Kérjük a szülőket, hogy beteg gyereket a teljes gyógyulásig, ne hozzák óvodába.
 • Közös ünnepeket nem tartunk.
 • Gyakori szellőztetéssel biztosítjuk a levegő cserét az intézmény helyiségeiben.
 • Hivatalos ügyben érkező külső személy a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az intézményt.
 • Idegen az óvodát és bölcsődét a vészhelyzet ideje alatt nem látogathatja.

haz ÓVODAI BEÍRATKOZÁS a 2020/2021. tanévre

következő időpontokban lesz

2020. május 5. (kedd): 8 -15 óráig
2020. május 6. (szerda): 8 – 15 óráig
2020. május 7. (csütörtök): 8 – 15 óráig

Kérjük, hozzák magukkal gyermekük lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját!

 Papírgyűjtés!papir-200x200
Az óvoda és bölcsőde parkolójában

2019.10.22. (kedd)–től 2019.10.25. (péntek reggel)-ig

papírgyűjtést szervezünk.
Kérjük, hogy aki teheti – ezeken a napokon –
a bölcsőde előtt elhelyezett konténerbe tegye a feleslegessé vált újságpapírt.
A befolyt összeget az óvoda és bölcsőde fejlesztésére fordítjuk.
Segítségüket köszönjük!


Az új év kezdése

Az új nevelési év szeptember 2.-án, hétfőn kezdődik. Ezen a napon minden gyereket szeretettel várunk a saját csoportjában.
Kérjük, hogy aki ezen a napon még nem igényli az óvodát, az feltétlenül jelezze!
A volt nagycsoportosokkal az iskolai tanévnyitón találkoznak az óvó nénik, ahol elbúcsúznak tőlük és megkezdődnek az iskolai évek, a tanulás. Ehhez sok sikert és boldog iskolás éveket kívánunk!
Várjuk a leendő kiscsoportosok szüleit augusztus 27.-én kedden, 16.00 órakor szülői értekezletre, ahol minden óvodakezdéssel kapcsolatos dolgot megtudhatnak, kérdéseiket feltehetik. Augusztus 28.-án szerdán, pedig a gyerekeket várják óvónénijeik 15.00-16.30 óráig egy kis játékra, ismerkedésre, ahol az új gyerekek a jelüket is kiválaszthatják.


2019. április 16-án (kedd) délután
15.00 órakor
ÓVODA-NYITOGATÓT

tartunk.
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő kisgyermekeket – szüleikkel együtt – egy közös játékra, ismerkedésre!
(kérjük váltó cipőt hozzanak)
Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
9151 Abda, Szent Imre u. 2.
Telefon: 350-349


Be the first to comment

Leave a Reply